OppoSuits - Disfraz adulto, Größe 52 (OSUI-0022-EU52) para npesza257-Adultos